Podanie w sprawie pracy

O tym, że CV jest ważnym dokumentem w procesie rekrutacji, wie każdy, kto poszukuje pracy. Wymieniamy tam które jest nasze wykształcenie, doświadczenie w pracy, przebyte kursy czy zainteresowania. Pracodawca badając podobny dokument nabiera już stopniowo przekonania, kim jest jednostka kryjąca się pod tym pismem. Niemniej, chcąc zdobyć bardziej istotne informacje na jej temat, niezbędny będzie tu list motywacyjny. Umożliwia on poznać kandydata ubiegającego się o określone stanowisko, bardzo dokładnie, dlatego firmy przeważnie wymagają go oprócz CV. Również następnego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można lekceważyć poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Taki dokument kreuje się przykładowo w przypadku, kiedy nie dostrzegamy na żadnej stronie www czy w prasie ogłoszenia o naborze w wybranej firmie, ale bardzo pragniemy znaleźć tam zatrudnienie. Pismo takie jest to prośbą wysłaną do pracodawcy lub osoby, cieszącej się personelem o wzięcie pod uwagę naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera najważniejsze informacje na własny temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane przedsiębiorstwa , gdzie chcemy pracować. Nie wolno też pominąć zwrotu grzecznościowego, a potem zostaje już tylko treść z prośbą o przyjęcie i powiązaną z tym kilku zdaniową , indywidualną motywacją.